top of page

Södertälje

Välkommen till Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn!

Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan med 20 kommunala funktionshinderföreningar i Södertälje.


Vår uppgift är att verka för våra medlemsorganisationers intressen, och att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete.


Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn informerar och sprider kunskap om människor med funktionshinder i syfte att verka för ett samhälle tillgängligt för alla. Målgrupper är allmänheten, politiker, tjänstemän, myndigheter och andra organisationer.


Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn organiserar samarbete mellan funktionshinderföreningar i kommunen. Genom Funktionsrätt kan även små funktionshindergruppers intressen bevakas.


Som enskild person kan du få hjälp med att hitta rätt instans när det gäller t.ex. hem- och färdtjänst. Du kan få praktiska råd.

Vi hjälper dig också att få kontakt med andra funktionshinderorganisationer. Se medlemsföreningar.

Här nedanför kan ni titta på politikerträffen som ägde rum den 

6 september 2022, i Södertälje stadshus.

bottom of page