top of page

Ordförande:

Anna Ingebrigtsen

 

Vice ordförande:

Christer Norman, Neuroförbundet

 

Kassör:

Hans Domeij, HRF

 

Administratör/sekreterare:

Tom Erinder

 

Revisor:

Åsa Werner, Attention

Richard Erinder, Astma- och Allergiföreningen

 

Revisorsuppleant:

Vakant

 

Arbetsutskott:

Anna Ingebrigtsen

Christer Norman

Hans Domeij

Liiza Pettersson

Kristian Hjertkvist

Tom Erinder

 

Valberedning:

Laila Starring, Attention

bottom of page